Uberti Bolt Spring 1847 Walker 44 Caliber, 1st Model Dragoon 44 Caliber, 2nd Model Dragoon 44 Caliber, 3rd Model Dragoon 44 Caliber, Dragoon Whitney 44 Caliber