Lee Universal Shellholder #20 (22 Hornet, 22 K-Hornet)