Sitka Gear Early Season Whitetail (ESW) Gloves Nylon/Cordura