Colt Duke CO2 177 Caliber Revolver Pellet Air Pistol