Winchester White Box USA 7.62x51mm NATO Ammo 149 Grain Full Metal Jacket