Gamo 10X Air Rifle Magazine 10 Round for Swarm, Fusion