Kowa TE-17HD Spotting Scope 25/27x Long Eye Relief Eyepiece for TSN-82SV, TSN-660, TSN-601