ISMI Recoil Spring Glock 19, 23, 25, 32 Chrome Silicon