Winchester White Box USA 5.56x45mm NATO Ammo 55 Grain Full Metal Jacket